Етика у сфері психічного здоров’я

Статус
Не зареєстровано
Ціна
Безкоштовно
Розпочати

Професійне життя сповнене викликів, які зачіпають як компетентності фахівця, так і інші аспекти його діяльності: організаційні, комунікаційні, часом наукові та, зокрема, етичні. У охороні психічного здоров’я етика та професійна культура тісно переплітаються. Практика у сфері психічного здоров’я вимагає не лише кваліфікації як спеціаліста, але й усвідомленості, чуйності та емпатії до пацієнта як особистості, включаючи його переконання та культурні цінності.

Водночас ми часто чуємо про негуманне ставлення, «каральну» психіатрію, стигматизацію та не готовність зі сторони фахівців приймати участь у вирішенні складних питань навколо проблем психічного здоров’я. У цей не простий час реформування, практика орієнтована на етичні стандарти й принципи, сприятиме більшим можливостям, кращому й довірливому «досвіду від пацієнта» та більш ефективному наданню фахової допомоги. У такий спосіб, фахова компетентність може стати практичною демонстрацією етичних принципів поваги до людей, доброчинності, не заподіяння шкоди та справедливості. Так етичні принципи: не заподіяння шкоди та поваги до людей, підтримують практику дотримання конфіденційності, а доброзичливість й відсутність зловживання, є запорукою для підтримки ефективних рішень та залучення пацієнтів до плекання психологічного добробуту та лікування розладів.

Етичні дилеми часто залежать від складності визначення того, що є справедливим, однак підтримання прозорості й застосування ефективних стратегій комунікації, сприятиме формуванню довіри, відчуттю контролю та може мінімізувати індивідуальні та суспільні тривоги або запобігти заподіянню іншої шкоди (як поширення стигми).

Пропонований курс спрямований на висвітлення актуальних питань етики у сфері психічного здоров’я, по завершенню якого Ви зможете:

  • Аналізувати ситуації з огляду на етичні виміри та принципи у сфері психічного здоров’я
  • Застосовувати рекомендації щодо етики спілкування з пацієнтами та їх родичами
  • Досліджувати виклики професійних стосунків з людьми, які страждають на психічні розлади чи відчувають сильний психоемоційний дистрес
  • Інтегрувати етичні засади спілкування у професійному середовищі, з громадою та медіа з метою попередження конфліктів й соціальних упереджень
  • Пропонувати стратегії прийняття рішень щодо складних етичних ситуацій та викликів